Sborníky

Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings

Sborník z Konference o šedé literatuře a repozitářích

ISSN 2336-5021

Citace seriálu:

Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings [online]. Prague: National Library of Technology, 2014- [cit. 2014-12-15]. Available from: </konference/sborniky/>. ISSN 2336-5021.

Sborníky:

Proceedings 2019 (PDF formát) (všechny materiály z konference)

Proceedings 2018 (PDF formát) (všechny materiály z konference)

Proceedings 2017 (PDF formát) (všechny materiály z konference)

Proceedings 2016 (PDF format) (všechny materiály z konference)

Proceedings 2015 (PDF format) (všechny materiály z konference)

Proceedings 2014 (PDF format) (všechny materiály z konference)

Sborníky ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

ISSN 1803-6015

Citace seriálu:

Seminář ke zpřístupňování šedé literatury [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2008-2013 [cit. 2011-02-07]. Dostupný z WWW: </konference/sborniky/>. ISSN 1803-6015.

Sborníky:

Sborník 2013

Sborník 2012

Sborník 2011

Sborník 2010

Sborník 2009

Sborník 2008


Texty ze sborníků jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Přejít nahoru