9. ročník konference

Národní technická knihovna v Praze uspořádala 9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci informací z oblasti šedé literatury a Národního úložiště šedé literatury a podporuje odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice.

Praktické informace

Program konference

Program ke stažení v PDF
Programový výbor konference.

Výstupy

Prezentace a konferenční příspěvky budou zpřístupněny na tomto webu a v Institucionálním repozitáři NTK.

  • prezentace všech přednášejících z konference v češtině i angličtině najdete v repozitáři NUŠL
  • sborník ve formátu PDF
  • evaluace letošního ročníku konference (PDF)
  • fotografie z konference

Předchozí ročníky konference

Můžete si prohlédnout sborník, prezentace a fotogalerie předchozích ročníků konference a ještě starších ročníků Semináře ke zpřístupňování šedé literatury.

Sponzoři a mediální partneři

Kontakt

Mgr. Hana Vyčítalová
hana.vycitalova@techlib.cz
Tel. +420 232 002 537

Přejít nahoru