GL 12

Twelfth International Conference On Grey Literature

12. ročník Mezinárodní konference o šedé literatuře

Národní technická knihovna, Praha, Česká republika, 6. – 7. prosince, 2010

Program konference

Fotografie z konference

Dvanáctá Mezinárodní konference o šedé literatuře poskytne globální fórum pro zúčastněné strany na úrovni vládních a akademických institucí, obchodu a průmyslu, aby se setkali nad otázkami šedé literatury.
Letošní témata byla vybrána s důrazem na transparentnost v šedé literatuře a s ní spojené téměř spojité procesy výzkumu, autorství, publikování a indexování, stejně jako její použití a aplikace, ke kterým ji využívají znalostní společenství. Mnohé z těchto procesů jsou stejné jako v komerčních vydavatelstvích. Rozdíly spočívají pouze v použití šedých technologií tam, kde se jinak běžně využívají špičkové technologie.

Témata reflektující tuto problematiku jsou následující:

  • Předefinování šedé literatury
  • Noví uživatelé šedé literatury
  • Standardizace v šedé literatuře
  • Hranice v šedé literatuře

Mezinárodní konference o šedé literatuře jsou pravidelně pořádány organizací GreyNet od roku 1993. V 90. letech byla konference pořádána každé dva roky, od roku 2003 se tato konference koná každý rok. Jednotlivé ročníky konferencí jsou vždy věnovány určitému tématu spojenému z oblastí šedé literatury a pravidelně jsou v rámci konferencí prezentovány nejnovější výzkumy, projekty a výsledky z oblasti šedé literatury ve světě.

Otevřený přístup k příspěvkům z Mezinárodní konference o šedé literatuře z let 1993 – 2008 je na stránkách společnosti GreyNet.

Sborníky z této konference jsou součásti databáze Web of Science – Conference Proceedings.

Na 12. ročník Mezinárodní konferenci o šedé literatuře navázal 3. ročník semináře ke zpřístupňování šedé literatury.

Přejít nahoru