3. ročník semináře

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2010 : 3. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 8. 12. 2010 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2010- [cit. 2011-02-04]. Dostupný z WWW: <https://nusl.techlib.cz/konference/sbornik-2010/>. ISSN 1803-6015.

Praktické informace

  • datum: 8. 12. 2010
  • místo: Ballingův sál, Národní technická knihovna v Praze

Výstupy

Program

V pořadí 3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury poskytnul aktuální informace o výsledcích, které přinesl třetí rok řešení projektu Národního úložiště šedé literatury.

Semináře se zúčastnili dva zahraniční hosté. Příspěvek o systému CDS Invenio, přednesl zástupce ze švýcarského CERNu pan Jerome Caffaro. Možnosti shromažďování a východiska pro vytvoření digitálního repozitáře šedé literatury na Slovensku načrtla paní Marta Dušková z Centra vědecko- technických informací SR.

V souvislosti s řešenou problematikou v rámci projektu byla v letošním ročníku semináře věnována pozornost stavu a zkušenostem s dokumenty šedé literatury, ale i odlišnostem v přístupu k těmto materiálům ve spolupracujících institucích (např. v Knihovně AV ČR, na Univerzitě Karlově v Praze či v Národním archivu ČR). To vše doplnily informace ze zákulisí přípravy, psaní a tvorby odborné šedé publikace na příkladu knihy Repozitáře šedé literatury.
Právní problematika byla na semináři zastoupena příspěvkem odborníků z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně o využitelnosti licencí Creative Commons, s cílem poukázat na přínos těchto licencí při distribuci autorských děl spravovaných prostřednictvím velkých institucionálně zaštítěných repozitářů, a upozornit na rizika při nesprávném užití těchto licencí neprofesionály.

Praktické budování digitálních repozitářů přiblížil odpolední program semináře zaostřený na CDS Invenio jako softwarové řešení digitálního repozitáře NUŠL, jeho implementaci na VŠE a následně na systém ESP FAST pro centrální rozhraní NUŠL.

Přejít nahoru