Sborník ze 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2010)

Národní úložiště šedé literatury - třetí rok řešení
Šedá literatura a role Knihovny AV ČR
Jana Doleželová, Zdeňka Chmelařová, Kateřina Durecová, Knihovna Akademie věd ČR
Šedá literatura na Univerzitě Karlově
Stav a zámery v zhromažďovaní a sprístupňovaní sivej literatúry v CVTI SR
Právní aspekty licence Creative Commons v prostředí českého práva
Implementace systému CDS Invenio na VŠE v Praze
Centrální vyhledávací rozhraní NUŠL v systému FAST
Pavel Kocourek, INCAD

Evaluace semináře

Webová stránka semináře

Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2010 : 3. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 8. 12. 2010 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2010 [cit. 2011-02-04]. Dostupný z WWW: <http://nusl.techlib.cz/konference/sbornik-2010/>. ISSN 1803-6015.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK