Typologie dokumentů NUŠL

Národní úložiště šedé literatury používá vlastní typologii šedé literatury, která zároveň vymezuje obsah Digitálního repozitáře NUŠL z hlediska druhu přijímaných dokumentů. Typologie vznikla v rámci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace. V průběhu ostrého provozu repozitáře NUŠL byla typologie drobně upravována podle poznatků z praxe. Aktuální verzi textově rozepsané typologie dokumentů pro NUŠL dle jednotlivých hledisek naleznete v repozitáři NUŠL.

Pro partnerské instituce i vkladatele je typologie vodítkem, které druhy dokumentů lze do NUŠL zařadit. Pro lepší představu o jednotlivých typech dokumentů si můžete pročíst Charakteristiku hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury.

Při zpracování typologie dokumentů jsme se rozhodovali, zda mezi typy dokumentů, které budou v repozitáři, zařadit patenty. K tomuto problému jsme vypracovali analýzu, jejím výsledkem je rozhodnutí, že patenty samotné do repozitáře zařazovat nebudeme, pouze informace a dokumenty, které patenty zmiňují. Celou analýzu spolu s rešerší naleznete v repozitáři NUŠL.

Přejít nahoru