Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je služba Národní technické knihovny, jejímž hlavním cílem je zvýšení viditelnosti, zpřístupňování, ukládání a archivace tzv. šedé literatury. Hlavními součástmi NUŠL jsou vyhledávač šedé literatury a digitální repozitář.

NUŠL nabízí všem uživatelům:

  • bezplatný online přístup k informacím o šedé literatuře v ČR
  • intuitivní jednoduché vyhledávání
  • informace o umístění a dostupnosti dokumentů

Šedou literaturu získáváme od různých producentů, se kterými navážeme spolupráci. Spolupracujícím institucím NUŠL může přinést:

  • zajištění dlouhodobé archivace elektronických dokumentů a metadat
  • zviditelnění instituce a jejích výstupů v ČR i zahraničí
  • usnadnění povinného zveřejňování informací

Vedle samotného provozu systému je důležitým cílem NUŠL také podpora odborné diskuse o šedé literatuře. K té velkou měrou přispívá každoročně pořádaná Konference o šedé literatuře a repozitářích.

Vyhledávání v NUŠL najdete na adrese www.nusl.cz

Přejít nahoru