Konference

Aktuální informace

V roce 2019 jsme na 12. ročníku konference oznámili pauzu v pořádání dalších ročníků, vzali jsme si čas na zvážení, kam dále konferenci směřovat. Po zvážení všech možností – zejména formy a tematického zaměření konference – jsme nakonec dospěli k rozhodnutí pořádání konference oficiálně ukončit. K tomuto rozhodnutí nás vedlo několik důvodů:

  • téma šedé literatury je velmi specifické a úzké pro samostatnou konferenci, navíc téma této konference je a bude dobře pokryto na jiných akcích (International Conference on Grey Literature, Open Repositories, KREcon, Bibliotheca academica, Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě aj.);
  • zapojujeme se do procesu implemetace EOSC v ČR (projekt IPs CARDS), což s sebou přináší větší rozsah aktivit (popis výzkumných dat, problematika perzistentních identifikátorů a další);
  • v rámci projektu EOSC-CZ vznikne Školicí centrum EOSC, které bude koordinovat organizaci vzdělávacích akcí k tématům jako jsou FAIR principy, výzkumná data, digitální repozitáře, perzistentní identifikátory atd.

V blízké době bychom se chtěli soustředit spíše na praktická školení pro informační pracovníky, popřípadě na další vzdělávací akce ve spolupráci se Školicím centrem EOSC. Je možné, že časem různé naše aktivity vykrystalizují opět v nějakou větší akci a opět se budeme pravidelně vídat. Prozatím děkujeme všem příznivcům šedé literatury za účast na všech ročnících konference a těšíme se na viděnou při jiných příležitostech.

Informace o konferenci

Národní technická knihovna pořádala v letech 2008 – 2019 konferenci, která byla zaměřena na šedou literaturu, digitální repozitáře a podobná témata. Do roku 2013 se jednalo o Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. V roce 2014 byla akce přejmenována na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích. Konference byla pořádána jako mezinárodní, výstupem z každého ročníku byl recenzovaný sborník v anglickém jazyce. Konference byla určena knihovníkům, správcům digitálních sbírek, IT pracovníkům, vedoucím pracovníkům, studentům, autorům vědeckých dokumentů i odborné veřejnosti.

12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích (2019)

11. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích (2018)

10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích (2017)

9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích (2016)

8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích (2015)

7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích (2014)

Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2008-2013)

Přejít nahoru