7. ročník konference

Národní technická knihovna v Praze pořádá 7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Konference navazuje na předchozí Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, nemění se číslování ročníků, ani téma a zaměření akce.

Konference bude pod novým názvem stále zajišťovat prezentaci informací z oblasti šedé literatury a Národního úložiště šedé literatury a podporovat odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Poslední ročníky semináře už se také zaměřovaly na problematiku digitálních repozitářů, proto došlo k rozšíření názvu. Struktura, obsah a počet účastníků semináře již několik odpovídaly formátu konference. Významným impulsem ke změně názvu je také plánované vydání sborníku z konference jako speciální číslo časopisu The Grey Journal. Sborník bude v letošním roce poprvé recenzovaný a díky publikování v The Grey Journalu se dostane do databáze Scopus. Ke změně názvu došlo narychlo, proto prosím omluvte, pokud v některých materiálech zůstala akce pod starým názvem.

Pro letošní ročník konference bylo zvoleno téma „Hodnota šedé literatury“. Téma je záměrně trochu obecnější, aby zde mohly zaznít příspěvky pokrývající všechny důležité aspekty práce se šedou literaturou a práce s digitálními repozitáři pro publikace, dokumenty a data. Těšit se můžete na přednášky spojené s klasickou šedou literaturou, ale i s výzkumnými publikacemi a daty. Nebudou chybět prezentace ze zahraničí ani právní příspěvky.

Letošní ročník konference je tak pořádán jako mezinárodní. Bude proto zajištěno simultánní tlumočení z češtiny do angličtiny a naopak.

Praktické informace

  • datum: 22. 10. 2014
  • místo: Ballingův sál, Národní technická knihovna v Praze (Technická 6, 160 80 Praha 6 – Dejvice)

Program

Výstupy

  • prezentace a videonahrávky všech přednášejících z konference v češtině i angličtině najdete v repozitáři NUŠL
  • sborník ve formátu PDF a online
  • evaluace letošního ročníku konference (PDF)
  • fotografie z konference

Kontakt

Mgr. Hana Vyčítalová
hana.vycitalova@techlib.cz
Tel. +420 232 002 537

Přejít nahoru