Certifikované metodiky

Kdo musí vkládat certifikované metodiky do systému NUŠL?

Příjemci podpory na výzkum a vývoj od Ministerstva kultury, kteří jako výsledek výzkumu vytvoří certifikovanou metodiku.

Dne 9. října 2018 nabyl účinnosti příkaz ministra kultury č.21/2018, kterým se stanovuje „postup pro certifikaci výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací typu – Certifikovaná metodika“, jehož součástí je i povinnost příjemce podpory zajistit vložení do Národního úložiště šedé literatury do 30 dnů ode dne obdržení o certifikaci metodiky.

Jak postupovat, když zjistíme, že máme povinnost vložit certifikovanou metodiku do NUŠLu?

Nejdříve je vhodné zjistit, zda již Vaše instituce s NUŠL spolupracuje: můžete nahlédnout do aktuálního seznamu spolupracujících institucí, nebo se zkuste dotázat vedení své instituce. Podle toho se odvíjí další postup:

a) instituce již s NUŠL spolupracuje

Zkuste zjistit, jakým způsobem Vaše instituce s NUŠL spolupracuje nebo kontaktujte přímo tým NUŠL. Sdělíme Vám potřebné informace a domluvíme se, zda můžete metodiky do NUŠL vložit stávajícím způsobem. A to buď:

  • automatizovaně

NUŠL přebírá záznamy a dokumenty z vašeho repozitáře/systému, ve kterém máte uložené i metodiky. Rozšíříme tedy jen přebíraná data právě o metodiky.

  • ručně

Vaše instituce má již pověřeného vkladatele, který se stará o zadávání dat a dokumentů do NUŠL. Může se ujmout i metodik, popřípadě můžeme pověřit i nového vkladatele.

Je možné, že Vaše instituce má navázanou spolupráci, ale domluvená varianta spolupráce nebude vhodná pro vložení metodik (např. NUŠL přebírá pouze záznamy VŠKP). Pak není problém způsob spolupráce pozměnit nebo rozšířit.

b) instituce s NUŠL zatím nespolupracuje

Abyste mohli začít vkládat dokumenty do NUŠL, je třeba vyřešit dvě základní věci:

  • uzavřít smlouvu o spolupráci s NUŠL
  • domluvit způsob předávání dat

Pro začátek Vám doporučujeme prostudovat možnosti spolupráce a následně prosím kontaktujte koordinátorku partnerské sítě Mgr. Hanu Vyčítalovou, která s Vámi vybere a doladí tu nejvhodnější formu spolupráce pro Vaši instituci.

NUŠL nemá velké možnosti zajišťovat samotné vkládání dokumentů. Děje se tak jen ve výjimečných situacích. O ruční vkládání šedé literatury, tedy i metodik, do NUŠL se obvykle starají pověření vkladatelé z řad zaměstnanců či spolupracovníků partnerské instituce. Pokud instituce má vlastní úložiště, kam ukládá i certifikované metodiky, je možné zařídit automatizované přebírání záznamů a plných textů metodik do NUŠL.

Bude také třeba uzavřít smlouvu o spolupráci s NUŠL. Přesné znění smlouvy o spolupráci závisí na zvolené variantě spolupráce. Vzor smlouvy, který si můžete stáhnout a prostudovat, najdete rovněž na stránce věnované variantám spolupráce.

V případě zájmu o spolupráci či jakýchkoli dotazů ke vkládání certifikovaných metodik prosím kontaktujte koordinátorku partnerské sítě Mgr. Hanu Vyčítalovou.

Mgr. Hana Vyčítalová (koordinátor partnerské sítě)
hana.vycitalova@techlib.cz
telefon: +420 232 002 537

Přejít nahoru