8. ročník konference

Národní technická knihovna (NTK) pořádá 8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, prostřednictvím které zajišťuje prezentaci informací o šedé literatuře a aktualit v národním i světovém kontextu.

Každoročně je konference zaměřena na aktuální témata, zahrnující šedou literaturu a způsoby jejího zpřístupňování, propojování šedé literatury s publikovanými výstupy z výzkumu a výzkumnými daty, provoz digitálních repozitářů a právní problematiku spojenou s předchozími tématy.

Letošní ročník konference je pořádán jako mezinárodní. Do programu bylo zařaženo 6 příspěvků z českého prostředí a 5 zahraničních příspěvků z Polska, Německa, Rakouska a Francie. Bude zajištěno simultánní tlumočení z češtiny do angličtiny a naopak.

Praktické informace

Program

Výstupy

  • prezentace všech přednášejících z konference v češtině i angličtině najdete v repozitáři NUŠL
  • sborník ve formátu PDF a online
  • evaluace letošního ročníku konference (PDF)
  • fotografie z konference

Mediální partner konference

Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus
Elektronický časopis Ikaros

Kontakt

Mgr. Hana Vyčítalová
hana.vycitalova@techlib.cz
Tel. +420 232 002 537

Přejít nahoru