Navázání spolupráce

  • Vybraný zástupce instituce může být osloven dopisem nebo emailem pracovníkem Národní technické knihovny. Dopis obsahuje základní informace o NUŠL, variantách spolupráce a právních otázkách.
  • Zájemce (instituce či soukromá osoba) může kdykoliv kontaktovat pracovníky týmu NUŠL. Další informace i podmínky spolupráce mohou být probrány na osobní schůzce buď v budově Národní technické knihovny (Technická 6, 160 80 Praha 6), nebo v instituci zájemce. Schůzka v Národní technické knihovně může být spojena s exkurzí po budově.

Naše smlouvy momentálně prochází velkou revizí. Z toho důvodu pozastavujeme rozšiřování naší partnerské sítě do doby, než bude hotový nový návrh smlouvy. Výjimkou je navázání spolupráce za účelem předávání certifikovaných metodik, u kterých platí povinnost jejich uložení v NUŠL.

Co potřebuji, když se chci zapojit do spolupráce s NUŠL?

V případě automatizovaného předávání dat do repozitáře NUŠL:

V případě ručního vkládání do repozitáře NUŠL:

Postup vytváření záznamů a vkládání dokumentů si můžete osvojit na školení v NTK nebo z manuálů a metodik.

Pokud máte další dotazy, navštivte sekci Časté otázky nebo nás kontaktujte.

Výhody spolupráce s NUŠL

Digitální repozitář NUŠL je kdykoliv a odkudkoliv dostupnýna adrese https://www.nusl.cz/.

Spolupracujícím partnerům nabízíme:

  • Zpřístupnění metadat i plných textů dokumentů prostřednictvím Centrálního rozhraní NUŠL (jednotné vyhledávání nad všemi připojenými repozitáři)
  • Dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů šedé literatury
  • Možnost bezplatné instalace systému Invenio (v případě potřeby náš administrátor systému poskytne krátkou základní konzultaci k instalaci)
  • Možnost plnění povinnosti zveřejňování informací prostřednictvím NUŠL
  • Zviditelnění vědecké a výzkumné práce institucí, zvýšení prestiže
  • Dostupnost dokumentů instituce pro veřejnost
  • Služby jsou zdarma
  • Předávání dat do OpenAIRE

Kontakt:

Mgr. Hana Vyčítalová (koordinátor partnerské sítě)
e-mail: hana.vycitalova@techlib.cz
telefon: +420 232 002 537

Zároveň bychom Vám rádi nabídli prezentaci Národního úložiště šedé literatury.

Přejít nahoru