Materiály z 10. ročníku

Přehodnocení role šedé literatury ve čtvrté průmyslové revoluci

Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)

Digitální repozitář(e) UK – Kde jsme a kam směřujeme?

Jakub Řihák, Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

Od zpřístupnění elektronických kvalifikačních prací k jejich dlouhodobé archivaci

Eliška Pavlásková, Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy

Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací. Projekt Univerzity v

Lille (Francie)

Joachim Schöpfel, University of Lille – GERiiCO laboratory
Hélène Prost, CNRS, GERiiCO laboratory
Cécile Malleret, University of Lille, Academic Library

Postoje akademických pracovníků Univerzity Karlovy ke sdílení výzkumných dat

Adéla Jarolímková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Barbora Drobíková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Martin Souček, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Ukládání datasetů do repozitáře ASEP

Zdeňka Chmelařová, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i.
Jana Doleželová, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i.

Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat

Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Osiřelá díla a díla na trhu nedostupná po novele autorského zákona

Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Změny v oblasti rozšíření kolektivní správy ve vztahu k paměťovým institucím

Lucie Straková, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií

Šedý abART

Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění


Evaluace konference

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

Přejít nahoru