Materiály z 11. ročníku

Jsme připraveni na budoucnost? Vliv umělé inteligence na management šedé literatury

Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)

Reflexe literárního dění v digitálním prostředí

Pavla Hartmanová, Ústav pro českou literaturu, AV ČR

Repozitář a portál GreyGuide: pokroky a posouzení rozvoje za 5 let!

Dominic Farace, GreyNet International Stefania Biagioni, Institute of Information Science and Technologies; National Research Council of Italy, ISTI-CNR Carlo Carlesi, Institute of Information Science and Technologies; National Research Council of Italy, ISTI-CNR

Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu

Martin Vávra, Sociologický ústav AV ČR

Jsou starší vysokoškolské kvalifikační práce skutečně „šedé“? Pár komentářů k dědictví vědy a k šedé literatuře

Joachim Schöpfel, University of Lille – GERiiCO laboratory Hélène Prost, CNRS, GERiiCO laboratory Snježana Ćirković, Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

Zveřejňování závěrečných prací a autorské právo

Matěj Myška, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Postoj vyučujících a univerzitních pracovníků k šedé literatuře: průzkum provedený na Univerzitě Constantine 2

Azzedine Bouderbane, University Constantine 2 Teboura Benkaid Kesba, University of Oum-el-Bouaghi Nadjia Gamouh, University Constantine 2

Zvláštní právo pořizovatele databáze a výjimka úředního díla

Jakub Míšek, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech

Michal Koščík, Masarykova univerzita

LOCKSS – distribuované sítě pro digitální ochranu

Anthony Leroy, Université libre de Bruxelles

ARCLib – LTP řešení pro knihovny

Eliška Pavlásková, Knihovna Akademie věd Zdeněk Vašek, Knihovna Akademie věd


Evaluace konference

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

Přejít nahoru