Materiály z 12. ročníku

Výzva začlenění šedé literatury do vědecké publikační platformy

Alistair Reece, GeoScienceWorld

Proces digitální transformace a odborníci na šedou literaturu

Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)

Šedá literatura a Národní archiv

Karolína Šimůnková, Miroslav Kunt; Národní archiv

abART, NK, VIAF a zemětřesení

Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění

Integrace Univerzitního repozitáře na TUL: Jak na to?

Jitka Vencláková, Markéta Trykarová; Technická univerzita v Liberci

Měření hodnoty otevřených vysokoškolských závěrečných prací v alžírských digitálních repozitářích: hodnotící studie

Khaled Mettai, Behdja Boumarafi; University of Constantine 2

Zviditelnění šedé literatury v alžírských institucionálních repozitářích

Babori Ahcene, Aknouche Nabil; Abdelhamid Mehri University of Constantine 2

LINDAT/CLARIN FAIR repository for language data

Pavel Straňák, Ondřej Košarko, Jozef Mišutka; Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Open Science Monitor a šedá literatura

Joachim Schöpfel, University of Lille – GERiiCO laboratory Hélène Prost, CNRS, GERiiCO laboratory

Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů

Matěj Myška, Masarykova univerzita

Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů

Jakub Míšek, Masarykova univerzita

  • full text/presentation/video Výjimky pro instituce kulturního dědictví dle směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Michal Koščík, Masarykova univerzita (spoluautorem prezentace a přednášejícím na videu je Matěj Myška z Masarykovy univerzity)


[Evaluace konference]

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-ND-4.0.

Přejít nahoru