8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

Národní technická knihovna (NTK) pořádá 8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, prostřednictvím které zajišťuje prezentaci informací o šedé literatuře a aktualit v národním i světovém kontextu.

Každoročně je konference zaměřena na aktuální témata, zahrnující šedou literaturu a způsoby jejího zpřístupňování, propojování šedé literatury s publikovanými výstupy z výzkumu a výzkumnými daty, provoz digitálních repozitářů a právní problematiku spojenou s předchozími tématy.

Letošní ročník konference je pořádán jako mezinárodní. Do programu bylo zařaženo 6 příspěvků z českého prostředí a 5 zahraničních příspěvků z Polska, Německa, Rakouska a Francie. Bude zajištěno simultánní tlumočení z češtiny do angličtiny a naopak.

Praktické informace

Program

Výstupy

Mediální partner konference

Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus

Elektronický časopis Ikaros

Kontakt

Mgr. Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Tel. +420 232 002 537


NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK