10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích


10 let s šedou literaturou

Národní technická knihovna v Praze pořádá 10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci informací z oblasti šedé literatury a Národního úložiště šedé literatury a podporuje odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice.

Letos bude konferenci předcházet workshop na téma dizertace a s nimi spojená výzkumná data. Workshop povede pan Joachim Schöpfel z Univerzity v Lille ve Francii. Více informací najdete níže.

Praktické informace

Konference

Bude zajištěno občerstvení a simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny.

Workshop Výzkumná data a dizertace (v angličtině)

  • datum: 18. 10. 2017
  • místo: Národní technická knihovna v Praze, počítačová studovna PC 03 (4NP)
  • čas: 13:00 - 17:00
  • prezence účastníků: 12:30 - 13:00
Workshop proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.

Odkaz na přihlašovací formuláře na obě akce najdete níže.

Program konference

Předběžný program, změna programu vyhrazena.
Všechny příspěvky byly schváleny programovým výborem konference.

Workshop

Workshop bude probíhat v NTK v počítačové studovně, počítače budou zajištěny pro všechny účastníky. Počet míst je limitován, registrace bude spuštěna současně s registrací na konferenci. Více informací o workshopu a lektorovi, panu Joachimu Schöpfelovi, najdete zde. Workshop je pro všechny účastníky zdarma.

Registrace a poplatky

Účast na workshopu je zdarma.
Vložné na konferenci je 300 Kč, studenti a zaměstnanci společnosti TECH (NTK, VŠCHT, ÚOCHB) mají vstup na konferenci zdarma.
Poplatek se bude vybírat na místě při prezenci v hotovosti. Při registraci prostřednictvím online formuláře volíte pouze svou kategorii (platící účastník, student, zaměstnanec společnosti TECH). Po zaplacení poplatku na konferenci účastník odbrží jednoduchý příjmový doklad. Pokud budete potřebovat místo tohoto dokladu pro svého zamětsnavatele fakturu, ozvěte se ještě před konferencí na email hana.vycitalova@techlib.cz.

Přihláška na konferenci (čtvrtek 19. října)

Přihláška na workshop (středa 18. října)

Informace pro přednášející

V přiloženém dokumentu najdou přednášející instrukce pro své prezentace a příspěvky i další organizační pokyny.

Výstupy z konference

Prezentace i konferenční příspěvky budou zpřístupněny na tomto webu a v Institucionálním digitálním repozitáři NTK.

Kontakt

Hana Vyčítalová (hana.vycitalova@techlib.cz)
Tel. 232 002 537

Předchozí ročníky konference

Už desátým rokem pořádáme odbornou akci o šedé literatuře a příbuzných tématech. Archiv předchozích ročníků najdete zde.


Mediální partneři

                

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK