Materiály z 8. ročníku konference o šedé literatuře a repozitářích

INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie

Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)

Workflow pro propojování výzkumných dat a šedé literatury v repozitáři

Johanna Vompras, Jochen Schirrwagen, Bielefeld University Library

OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům v Horizontu 2020

Jana Kratěnová, Technologické centrum AV ČR

Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu

Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií

Cesta od institucionálního repozitáře k bázi znalostí – případová studie

Weronika Kubrak, Main Library of Warsaw University of Technology

Role akademické knihovny v šíření šedé literatury – případová studie:

Adam Mickiewicz University Repository

Małgorzata Rychlik, Poznań University Library

10 let s šedou literaturou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Lukáš Budínský, Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Doporučené rozdělení odpovědnosti za správu repositáře mezi zaměstnance a zaměstnavatele

Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Co dělat, aby byla data v doktorských disertacích znovu využitelná pro výzkum?

Joachim Schöpfel, University of Lille, GERiiCOLaboratory

Hélène Prost, CNRS; Cécile Malleret, University of Lille, Academic Library

Problematika zveřejňování různorodých vědeckých výstupů v repositářích šedé literatury z pohledu biomedicínského inženýrství

Pavla Francová, Stephanie Krueger, Národní technická knihovna

Parlamentní institut

Stanislav Caletka, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Evaluace konference

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK