Materiály z 10. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích

Přehodnocení role šedé literatury ve čtvrté průmyslové revoluci
Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)
Digitální repozitář(e) UK - Kde jsme a kam směřujeme?
Jakub Řihák, Univerzita Karlova, Ústřední knihovna
Od zpřístupnění elektronických kvalifikačních prací k jejich dlouhodobé archivaci
Eliška Pavlásková, Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy
Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací. Projekt Univerzity v Lille (Francie)
Joachim Schöpfel, University of Lille - GERiiCO laboratory
Hélène Prost, CNRS, GERiiCO laboratory
Cécile Malleret, University of Lille, Academic Library
Postoje akademických pracovníků Univerzity Karlovy ke sdílení výzkumných dat
Adéla Jarolímková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Barbora Drobíková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Martin Souček, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Ukládání datasetů do repozitáře ASEP
Zdeňka Chmelařová, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i.
Jana Doleželová, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i.
Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat
Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Osiřelá díla a díla na trhu nedostupná po novele autorského zákona
Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Změny v oblasti rozšíření kolektivní správy ve vztahu k paměťovým institucím
Lucie Straková, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií
Šedý abART
Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění

Evaluace konference

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK