Materiály z 9. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích

Vliv současných IT trendů na budoucnost šedé literatury
Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)
TIB AV-portál: Spolehlivá infrastruktura pro vědecká videa
Margret Plank, Technische Informationsbibliothek (TIB)
Online vyhledávání disertací podle témat
Eva Bratková, Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví
Způsoby šíření a využívání elektronických závěrečných prací a sledování jejich impaktu
Meinhard Kettler, ProQuest
Digitální repozitář v praxi - víc než jen úložiště dat
Naděžda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia
Text a data mining šedé literatury pro vědecké účely
Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře
Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna
Dopad obecného nařízení o ochraně osobních údajů na šedou literaturu
Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Může šedá literatura nahradit učebnice? OER (open educational resources) ve službách otevřeného vzdělávání.
Tamara Kováčová, EDUin, o. p. s.
Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři?
Radka Římanová, Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví; Marek Melichar, Univerzita Karlova, Ústav výpočetní techniky
Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století
Gabriel Gössel, Filip Šír, Národní muzeum

Evaluace konference

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK