Sborník z 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2013)

Přidružené publikace v České republice
Petra Pejšová, Hana Vyčítalová, Národní technická knihovna
Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
Matěj Myška, PF MU Brno
Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s.r.o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu
Právní odpovědnost repozitářů
Michal Koščík, PF MU Brno
Možnosti ochrany technických řešení v České republice
Jana Engelová Pavková, Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni
Juraj Noge, Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR
Antiplagiátorské nástroje pro naše repozitáře
Automatická indexace šedé literatury hesly Polytematické strukturovaného hesláře
Pavel Kocourek, INCAD

Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013 : 6. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 23. 10. 2013 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2013 [cit. 2013-10-29]. Dostupný z WWW: http://nusl.techlib.cz/konference/sbornik-2013/. ISSN 1803-6015.

Webová stránka semináře

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK