Program

9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

19. října 2016, Ballingův sál, Národní technická knihovna

PROGRAM

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9.30 – 9:45 Zahájení konference

9:45 – 11:40 Dopolední blok

Vliv současných IT trendů na budoucnost šedé literatury
Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)

TIB AV-portál: Spolehlivá infrastruktura pro vědecká videa
Margret Plank, Technische Informationsbibliothek (TIB)

Online vyhledávání disertací podle témat
Eva Bratková, Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví

Způsoby šíření a využívání elektronických závěrečných prací a sledování jejich impaktu
Meinhard Kettler, ProQuest

11:40 – 12:40 Přestávka na oběd

12:40 - 14:40 Odpolední blok

Digitální repozitář v praxi - víc než jen úložiště dat
Naděžda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia

Text a data mining šedé literatury pro vědecké účely
Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře
Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Dopad obecného nařízení o ochraně osobních údajů na šedou literaturu
Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

14:40 - 15:05 Přestávka na kávu

15:05 – 16:30 Závěrečný blok

Může šedá literatura nahradit učebnice? OER (open educational resources) ve službách otevřeného vzdělávání.
Tamara Kováčová, EDUin, o. p. s.

Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři?
Radka Římanová, Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví; Marek Melichar, Univerzita Karlova, Ústav výpočetní techniky

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století
Gabriel Gössel, Filip Šír, Národní muzeum


Změna programu vyhrazena.
(Program ke stažení v PDF)


NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK