Program

10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích19. října 2017, Ballingův sál, Národní technická knihovna

PROGRAM (PDF ke stažení)

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9.30 – 9:45 Zahájení konference

9:45 – 11:40 Dopolední blok

Přehodnocení role šedé literatury ve čtvrté průmyslové revoluci
Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)

Digitální repozitář(e) UK - Kde jsme a kam směřujeme?
Jakub Řihák, Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

Od zpřístupnění elektronických kvalifikačních prací k jejich dlouhodobé archivaci
Eliška Pavlásková, Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy

Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací. Projekt Univerzity v Lille (Francie)
Joachim Schöpfel, University of Lille - GERiiCO laboratory
Hélène Prost, CNRS, GERiiCO laboratory
Cécile Malleret, University of Lille, Academic Library


11:40 – 12:40 Přestávka na oběd

12:40 - 14:10 Odpolední blok

Postoje akademických pracovníků Univerzity Karlovy ke sdílení výzkumných dat
Adéla Jarolímková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Barbora Drobíková, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Martin Souček, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Ukládání datasetů do repozitáře ASEP
Zdeňka Chmelařová, Knihovna AV ČR, v. v. i.
Jana Doleželová, Knihovna AV ČR, v. v. i.

Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat
Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

14:10 - 14:40 Přestávka na kávu

14:40 – 16:10 Závěrečný blok

Osiřelá díla a díla na trhu nedostupná po novele autorského zákona
Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Změny v oblasti rozšíření kolektivní správy ve vztahu k paměťovým institucím
Lucie Straková, Masarykova univerzita

Šedý abART
Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění


Změna programu vyhrazena.NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK