Osobní archivy

S NUŠL mohou spolupracovat i jednotliví autoři sami za sebe. V NUŠL si mohou založit osobní archiv a do něj ukládat svou šedou literaturu.

NUŠL je veřejně přístupný repozitář. Pokud si zřídíte v NUŠL osobní archiv dokumentů, všechny dokumenty se tím stanou veřejné pro všechny uživatele.

Co zvážit, pokud máte pocit, že by se Vám osobní archiv v NUŠL hodil

  • Jaké dokumenty byste do archivu chtěli umístit?

Dokumenty musí mít charakter šedé literatury a musí spadat do jedné z kategorií typologie NUŠL.

  • Disponujete autorskými majetkovými právy k dokumentům?

Do veřejně přístupného repozitáře NUŠL můžete vkládat pouze díla, u kterých majetkovými autorskými právy disponujete pouze Vy, nebo si zajistíte souhlas dalších zúčasněných stran.

Jak postupovat v případě, že máte zájem o osobní archiv v NUŠL

Hana Vyčítalová Národní technická knihovna
Oddělení sytémové architektury
Technická 6/2710
160 80 Praha 6

  • V NTK tuto žádost zaarchivujeme.
  • V Digitálním repozitáři NUŠL pro Vás vytvoříme kolekci pojmenovanou Vaším jménem v sekci Osobní archivy. Do této kolekce můžete vkládat svoje dokumenty. Zároveň Vám zašleme na Váš email přihlašovací údaje.
  • Přečtete si návody, jak vytvořit v NUŠL záznam a přiložit k němu digitální dokument. Pokud by pro Vás informace v návodech nebyly dostatečné, můžete přijít na školení do NTK.
  • Celou dobu existence Vašeho archivu musíte dodržovat Podmínky užívání digitálního repozitáře NUŠL, zavazujete se k tomu podpisem Žádosti.

Dokumenty

Žádost o přidělení přístupových údajů

Podmínky užívání Digitálního repozitáře NUŠL

Slovníček pojmů

Zpracování osobních údajů

Grafické znázornění celého postupu

Schéma a jednotlivé kroky celého postupu

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK