Typologie dokumentů NUŠL

Národní úložiště šedé literatury používá vlastní typologii šedé literatury, která zároveň vymezuje obsah Digitálního repozitáře NUŠL z hlediska druhu přijímaných dokumentů. Typologie vznikla v rámci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace. V průběhu ostrého provozu repozitáře NUŠL byla typologie drobně upravována podle poznatků z praxe. Aktuální verzi textově rozepsané typologie dokumentů pro NUŠL dle jednotlivých hledisek naleznete v repozitáři NUŠL.

Pro partnerské instituce i vkladatele je typologie vodítkem, které druhy dokumentů lze do NUŠL zařadit. Pro lepší představu o jednotlivých typech dokumentů si můžete pročíst Charakteristiku hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury.

Typologie dokumentů pro NUŠL ve formě myšlenkové mapy

Při zpracování typologie dokumentů jsme se rozhodovali, zda mezi typy dokumentů, které budou v repozitáři, zařadit patenty. K tomuto problému jsme vypracovali analýzu, jejím výsledkem je rozhodnutí, že patenty samotné do repozitáře zařazovat nebudeme, pouze informace a dokumenty, které patenty zmiňují. Celou analýzu spolu s rešerší naleznete v repozitáři NUŠL.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK