Invenio

Invenio je otevřený software pro správu digitálních knihoven a repozitářů. Jeho vývoj vede Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), kde je na základě Invenia provozováno několik repozitářů se záznamy z oblasti částicové fyziky. Největším z nich je CERN Document Server (CDS) obsahující více než milion bibliografických záznamů.

Invenio v NUŠL

Jedním z hlavních cílů NUŠL je sběr a archivace elektronických dokumentů a metadat, proto mezi první kroky při jeho budování patřil výběr vhodného softwaru pro tyto účely. V roce 2009 byla vypracována podrobná specifikace s přehledem všech potřebných funkcí. Na jejím základě proběhlo výběrové řízení, ze kterého jako nejvhodnější systém pro zřízení Digitálního repozitáře NUŠL vzešlo právě Invenio. Systém byl téhož roku nainstalován (tehdy ještě v tzv. pre-release verzi 0.99), naplněn počátečními daty a postupně vyladěn pro potřeby NUŠL.

Invenio jako lokální repozitář

Do digitálního repozitáře NUŠL lze přímo vkládat jednotlivé metadatové záznamy a dokumenty, u větších institucí však bývá vhodnějším řešením zřízení vlastního repozitáře, ze kterého jsou následně vybrané záznamy předávány do NUŠL automaticky. V rámci podpory budování institucionálních repozitářů vytvořili pracovníci NUŠL návod k instalaci a administraci systému Invenio a také skript, který usnadňoval počáteční nastavení sbírek a metadatových polí pro záznamy šedé literatury. Instalace Invenia se postupem času zjednodušila (a ve verzích 2 a výše také podstatně změnila - konkrétní informace najdete v poznámkách k vydání jednotlivých verzí), proto skript již není třeba, nicméně zájemcům o instalaci a provoz tohoto systému pracovníci NUŠL i nadále rádi poskytnou technické konzultace.

Další systémy pro digitální knihovny/repozitáře

Vedle Invenia existují samozřejmě i další systémy pro správu digitálních knihoven a repozitářů, které mohou různým institucím vyhovovat lépe - mezi rozšířené patří například DSpace, Fedora, EPrints či Greenstone, další jsou uvedeny v tomto seznamu. Pro předávání metadat do NUŠL nezáleží na tom, který systém partnerská instituce používá, důležitá je pouze jeho schopnost poskytovat zdrojová data prostřednictvím protokolu OAI-PMH, případně možnost dávkových exportů vybraných dat.

Repozitáře v softwaru Invenio

Institucionální repozitář NTK
správce: Národní technická knihovna

Zeměměřičská knihovna VÚGTK (slouží jako knihovní systém a zároveň digitální repozitář)
správce: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Tilschova knihovna
správce: Kateřina Brožová

Příklady ze zahraničí

CERN Document Server

RERO DOC Digital Library

Zenodo

DESY Publication Database

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK