NUŠL

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je systém, který shromažďuje informace o šedé literatuře vzniklé na území České republiky. Zároveň se snaží tyto často informačně velmi hodnotné dokumenty zpřístupňovat široké veřejnosti.

NUŠL funguje jednak jako úložiště dokumentů, jednak jako národní agregátor záznamů. Shromážděním záznamů o šedé literatuře se pro uživatele výrazně zjednodušuje vyhledávání, jelikož může z jednoho místa přistupovat k záznamům a dokumentům mnoha institucí. Zároveň je nezanedbatelný i přínos systému NUŠL v archivaci dokumentů, které jsou již z povahy šedé literatury náchylné k tomu, aby byly během času ztraceny bez využití jejich potenciálu.

Vyhledávač NUŠL

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK