6. ročník semináře

Národní technická knihovna v Praze pořádá již 6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci informací z oblasti šedé literatury a Národního úložiště šedé literatury a podporuje odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice.

Pro letošní ročník semináře bylo zvoleno téma „šedá literatura a výzkumná data“. Posouváme se tedy od vlastních dokumentů z výzkumu k informacím, které jsou výchozím bodem každé vědecké publikace. Představen bude patrně nový pojem přidružené publikace (enhanced publications), se kterým se začínáme setkávat v posledních letech. Výzkumným datům a jejich souvislosti se šedou literaturou se bude věnovat hned několik přednášejících. Nebudou chybět ani oblíbené přednášky z oblasti práva.

Praktické informace

Výstupy

Program

Úvodní příspěvek bude věnován právě pojmu „enhanced publications“. Jeho výklad, souvislosti a současný stav těchto publikací v ČR představí Petra Pejšová a Hana Vyčítalová. Na podobné téma, avšak v evropském kontextu, promluví Jochen Schirrwagen a Najko Jahn, členové projektového týmu iniciativy OpenAIREplus. První právnický příspěvek bude věnován problematice veřejných licencí v souvislosti s výzkumnými daty. Na závěr dopoledního bloku vystoupí Slavomíra Vavreinová s příspěvkem na téma práce s výsledky výzkumu a praxe s jejich zveřejňováním v prostředí veřejné výzkumné instituce.

Odpolední blok zahájí Josef Patzak z Chmelařského institutu. Ten naváže na příspěvek Slavomíry Vavreinové, jeho téma bude obdobné, ale v odlišném prostředí soukromé výzkumné instituce. Následovat bude druhý příspěvek z oblasti práva. Michal Koščík bude hovořit o právní odpovědnosti subjektů, které provozují digitální repozitář. O tom, jak je možné nakládat s výsledky z výzkumu, které si výzkumníci chtějí patentovat, promluví Jana Pavková z Úřadu průmyslového vlastnictví.

Poslední blok semináře bude věnován vysokoškolským kvalifikačním pracím, které k šedé literatuře patří. Centrální registr VŠKP a Antiplagiátorský systém na Slovensku představí Juraj Noge a Marta Dušková z Centra vedecko-technických informácií v Bratislavě. Antiplagiátorskými systémy se bude zabývat i Jan Mach, jeho příspěvek bude zaměřen na porovnání různých systémů. Pavel Kocourek zakončí seminář tradičními novinkami v Centrálním rozhraní NUŠL, ale především zhodnotí zavedení automatické indexace pro potřeby NUŠL.

Děkujeme sponzorovi letošního ročníku semináře – firmě INCAD.

Děkujeme také časopisu Ikaros, Technické univerzitě v Liberci, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dalším partnerům za umožnění online přenosu celého programu semináře.

V časopisu Ikaros bude také publikována zpráva z 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury.

Přejít nahoru