5. ročník semináře

Národní technická knihovna v Praze pořádá již 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci informací z oblasti šedé literatury a Národního úložiště šedé literatury a podporuje odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Na tento seminář bude navazovat seminář Open Access, aneb Open your mind!, který se bude konat 24. 10. 2012 v Národní technické knihovně.

Praktické informace

  • datum: 23. 10. 2012
  • čas: 9:30 – 16:15
  • místo: Ballingův sál, Národní technická knihovna v Praze

Výstupy

Program:

Zde naleznete úplný program semináře i s časovým rozvrhem.

Národní technická knihovna (NTK) pořádá již 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci informací o šedé literatuře, podporuje odbornou diskusi a přináší aktuality v národním i světovém kontextu. Předchozí ročníky semináře proběhly v rámci plnění projektu, který byl zaměřen na vybudování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). V roce 2011 byl projekt úspěšně zakončen a provoz NUŠL se zařadil mezi stabilní služby NTK. Součástí této služby je i pokračování informační podpory a pořádání seminářů.

Letošní ročník se zaměřuje především na šedou literaturu coby výsledek vědeckého výzkumu. Čeští i zahraniční přednášející se budou věnovat možnostem registrace, archivace a zpřístupnění dokumentů šedé literatury, které v rámci výzkumu vznikají. Souhrn dění v souvislosti s Národním úložištěm šedé literatury v roce 2012 uvede Petra Pejšová z NTK. Vliv nových trendů v oblasti ICT a elektronické komunikace na šedou literaturu představí Tereza Simandlová z NTK ve svém příspěvku na téma šedá literatura v prostředí webu 2.0. Zahraniční praxi zpřístupňování výsledků výzkumu přiblíží na příkladu norského systému CRIStin Anne Asserson z Univerzity v Bergenu. Na závěr dopoledního bloku přednesou Věra Svobodová a Vladimíra Perlová příspěvek týkající se práce s šedou literaturou na Mendelově univerzitě v Brně

V odpoledním bloku poreferuje o šedé literatuře na Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém Jiří Drozda. Dále Jaromír Šavelka osvětlí právní problematiku zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu v ČR. Po loňském úspěchu je do programu semináře opět zařazena panelová diskuse expertů, tentokrát na téma Zpřístupňování výsledků výzkumu. Panelové diskuse se zúčastní Radim Polčák z Právnické fakulty MU v Brně, Stanislava Hronová z Rady pro vědu, výzkum a inovace, Petr Ráb z Akademie věd a Kateřina Brožová z Ministerstva životního prostředí. Závěr semináře bude věnován příspěvkům týkajících se novinek z oblasti softwaru používaného pro NUŠL. Jiří Kunčar ze švýcarského CERNu představí novou verzi open source softwaru Invenio a jeho cirkulační modul. Novinky o české verzi Invenia, užité pro digitální repozitář NUŠL, uvede Jana Slouková z NTK, a novinky týkající se Centrálního rozhraní NUŠL v systému FAST představí zástupce firmy INCAD.

Na Seminář ke zpřístupňování šedé literatury naváže seminář „Open Access aneb Open your mind!“, který se bude konat v rámci Open Access Week 24. 10. 2012.

Děkujeme sponzorovi letošního ročníku – firmě INCAD.

Děkujeme také časopisu Ikaros a Technické univerzitě v Liberci za umožnění online přenosu celého programu semináře.

V časopisu Ikaros bude také publikována zpráva z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury.

Přejít nahoru