4. ročník semináře

Národní technická knihovna společně s VŠE v Praze pořádá v roce 2011 již 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci a podporuje odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Na Seminář ke zpřístupňování šedé literatury bude navazovat seminář Open Access, aneb Open your mind!, který se bude konat v rámci Open Access week 26. 10. 2011 v Národní technické knihovně.

Praktické informace

  • datum: 25. 10. 2011
  • čas: 9:30 – 16:15
  • místo: Ballingův sál, Národní technická knihovna v Praze

Výstupy

Program:

Zde naleznete abstrakty a program semináře.

Ústředním tématem letošního ročníku semináře bude zveřejňování výsledků odborné a vědecké práce v digitálním repozitáři především v prostředí České republiky, ale i v zahraničí. Na semináři vystoupí zahraniční host Dominic Farace z organizace GreyNet, který se bude zabývat výzkumnou koncepcí a předběžnými výsledky projektu „pokročilých publikací“, a Christiane Stock z francouzského INISTu s příspěvkem o databázi OpenGrey. Christiane Stock představí jak OpenGrey funguje a jak se používá. Jedním z hlavních partnerů OpenGrey je Národní úložiště šedé literatury, které používá pro digitální repozitář systém CDS Invenio. O novinkách a přechodu na verzi 1.0rc0, která obsahuje množství nových a pro NUŠL užitečných funkcí, bude přednášet Tomáš Müller z Národní technické knihovny, který správcem Digitálního repozitáře NUŠL.

Na semináři nebude chybět ani právní problematika šedé literatury. Jaromír Šavelka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně bude věnovat pozornost podmínkám, které musí splňovat autorské dílo, aby mohlo být zařazeno do repozitáře. Projekt Repozitar.cz představí Daniel Jakubík z Masarykovy univerzity v Brně. Společný evropský formát pro informace o výzkumu CERIF uvede Jan Dvořák ze společnosti InfoScience. Ohrožení a možnosti zabezpečení informací v digitálních repozitářích osvětlí Pavla Kovářová z Masarykovy univerzity v Brně a na závěr Pavel Kocourek prakticky předvede novinky v Centrálním rozhraní NUŠL v systému FAST Search.

Novinkou na semináři bude panel expertů na téma Zveřejňování šedé literatury: dostupnost, transparentnost, budoucnost, kterého se zúčastní Lenka Maixnerová z Národní lékařské knihovny, Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Tomáš Pergler z Akademie výtvarných umění v Praze a Jaromír Šavelka z Právnické univerzity Masarykovy univerzity v Brně.

Seminář již čtvrtým rokem kontinuálně sleduje stav řešení projektu, v jehož rámci je budováno Národní úložiště šedé literatury. Projekt je podporován z programových projektů Ministerstva kultury České republiky a v roce 2011 se nachází v závěrečné fázi. Na semináři budou prezentovány výsledky, kterých bylo během řešení projektu dosaženo.

Přejít nahoru