1. ročník semináře

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 : 1. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 8. 10. 2008 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2008 [cit. 2011-02-04]. Dostupný z WWW: <https://nusl.techlib.cz/konference/sborniky/sbornik-2008>. ISSN 1803-6015.

Praktické informace

  • datum: 8. 10. 2008
  • místo: Vysoké učení technické v Brně

Výstupy

Program

V roce 2008 jsme poprvé pořádali Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Program semináře byl odrazem řešení projektu v roce 2008 a byl sestaven s cílem nejen transparentně informovat o projektu, ale také předat zájemcům o šedou literaturu část informací, které řešitelský tým zohlednil při svém výzkumu. Na semináři byl prezentován projekt samotný, stav systémů pro šedou literaturu ve světě, formát PDF a ISO standardy pro dlouhodobé archivování, standardizace otevřených archivů se zaměřením na popis a výměnu agregovaných webových zdrojů prostřednictvím OAI-ORE, autorská práva prostřednictvím licencí Creative Commons a stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR. Seminář se v roce 2008 konal společně se seminářem „Systémy pro zpřístupňování eVŠKP“.

Přejít nahoru