Materiály z 9. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích

Vliv současných IT trendů na budoucnost šedé literatury

Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)

TIB AV-portál: Spolehlivá infrastruktura pro vědecká videa

Margret Plank, Technische Informationsbibliothek (TIB)

Online vyhledávání disertací podle témat

Eva Bratková, Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví

Způsoby šíření a využívání elektronických závěrečných prací a sledování jejich

impaktu

Meinhard Kettler, ProQuest

Digitální repozitář v praxi - víc než jen úložiště dat

Naděžda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia

Text a data mining šedé literatury pro vědecké účely

Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře

Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Dopad obecného nařízení o ochraně osobních údajů na šedou literaturu

Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Může šedá literatura nahradit učebnice? OER (open educational resources) ve službách otevřeného vzdělávání.

Tamara Kováčová, EDUin, o. p. s.

Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři?

Radka Římanová, Univerzita Karlova, Ústav informačních studií a knihovnictví; Marek Melichar, Univerzita Karlova, Ústav výpočetní techniky

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století

Gabriel Gössel, Filip Šír, Národní muzeum


Evaluace konference

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK