Materiály ze 7. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích

Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně

Jiří Drozda, Veronika Synková, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Šedá literatura ve fondech Národní lékařské knihovny

Michal Záviška, Národní lékařská knihovna

Repozitář a webový portál GreyGuide: Odpověď GreyNet na Deklaraci z Pisy

Dominic Farace, Greynet, Nizozemsko

Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací z výzkumu prostřednictvím DANS

Elly Dijk, Peter Doorn, DANS, Nizozemsko

Přidružené publikace v zemích Visegrádské čtyřky

Edith Görögh, University of Debrecen

Jolanta Stepniak, Edyta Kedzierska, Natallia Kavalchuk, Warsaw University of Technology

Jozef Dzivak, Slovak Univerzity of Technology, Chemical Library

Petra Pejšová, Hana Vyčítalová, Národní technická knihovna

Anonymizace a ochrana osobních údajů v digitálních repozitářích

Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií

Licence Creative Commons 4.0

Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií

Užití veřejných licencí ke zpřístupnění databáze metadat

Michal Reinöhl, Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Dynamické zobrazování výsledků nejen z oblasti šedé literatury

Pavel Kocourek, INCAD s.r.o.


Evaluace konference

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK