Sborník z 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2013)

Přidružené publikace v České republice

Petra Pejšová, Hana Vyčítalová, Národní technická knihovna

Research in Context

Jochen Schirrwagen, Najko Jahn, University of Bielefeld

Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data

Matěj Myška, PF MU Brno

Prezentace výsledků výzkumu

Slavomíra Vavreinová, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s.r.o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu

Josef Patzak, Chmelařský institut s.r.o., Žatec

Právní odpovědnost repozitářů

Michal Koščík, PF MU Brno

Možnosti ochrany technických řešení v České republice

Jana Engelová Pavková, Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Centrálny register zaverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Juraj Noge, Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR

Antiplagiátorské nástroje pro naše repozitáře

Jan Mach, Vysoká škola ekonomická

Automatická indexace šedé literatury hesly Polytematické strukturovaného hesláře

Pavel Kocourek, INCAD


Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013 : 6. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 23.10. 2013 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2013 [cit. 2013-10-29]. Dostupný z WWW: </konference/sbornik-2013/>. ISSN 1803-6015.

Webová stránka semináře

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK