Sborník z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2012)

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Petra Pejšová, Národní technická knihovna

Šedá literatura 2.0

Tereza Simandlová, Národní technická knihovna

CRIStin: Current Research Information System In Norway

Anne Asserson, University of Bergen, Norsko

Šedá literatura na Mendelově univerzitě v Brně

Věra Svobodová, Vladimíra Perlová, Mendelova univerzita v Brně

Šedá literatura na VUGTK

Jiří Drozda, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Majetková práva na výsledky z výzkumu a možnosti jejich zpřístupnění veřejnosti

Jaromír Šavelka, Radim Polčák, PF MU Brno

Panel expertů: Zpřístupnění výsledků vědy a výzkumu

Účastníci panelu:
Stanislava Hronová, Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Petr Ráb, Akademie věd ČR
Aleš Kroupa, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Radim Polčák, PF MU Brno

Nové funkce a technologie v budoucích verzích Invenia

Jiří Kunčar, CERN, Švýcarsko

Systém Invenio v rámci NUŠL - verze 1.0 a další novinky

Jana Slouková, Národní technická knihovna

Novinky v Centrálním rozhraní NUŠL

Lucie Pavlová, INCAD


Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2012 : 5. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 23. 10. 2012 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2012 [cit. 2012-10-24]. Dostupný z WWW: </konference/sbornik-2012/>. ISSN 1803-6015.

Webová stránka semináře

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK