Sborník ze 4. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2011)

Národní úložiště šedé literatury - pilotní realizace

Petra Pejšová, Národní technická knihovna

Další využití šedé literatury - propojení výsledků výzkumu a publikací v plném znění

Dominic Farace, GreyNet

CDS Invenio pro Národní úložiště šedé literatury - přechod na verzi 1.0rc0

Tomáš Müller, Národní technická knihovna

OpenGrey - jak funguje a jak se používá

Christiane Stock, INIST

Panel expertů: Zveřejňování šedé literatury - dostupnost, transparentnost, budoucnost

Účastníci panelu:
Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna
Václava Horčáková, Historický ústav AV ČR,v.v.i.
Tomáš Pergler, Akademie výtvarných umění Praha
Jaromír Šavelka, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta - Ústav práva a technologií
Iveta Fürstová, Národní technická knihovna

Průzkum spokojenosti se spoluprácí s NUŠL

Iveta Fürstová, Národní technická knihovna

Jaké podmínky musí splňovat autorské dílo, aby mohlo být vloženo do veřejně přístupného repozitáře?

Jaromír Šavelka a Michal Koščík, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta - Ústav práva a technologií

Repozitar.cz - centrální repozitář publikačních výsledků jako součást systému na odhalování plagiátů

Daniel Jakubík, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

CERIF - úvod ke společnému evropskému formátu pro informace o výzkumu

Jan Dvořák, InfoScience

Zranitelnosti institucionálních repozitářů

Pavla Kovářová, Masarykova univerzita v Brně, Kabinet informačních studií a knihovnictví

Centrální rozhraní NUŠL v systému FAST Search

Pavel Kocourek, INCAD


Evaluace semináře
Webová stránka semináře

Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 : 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 25. 10. 2011 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2011 [cit. 2011-10-04]. Dostupný z WWW: </konference/sbornik-2011/>. ISSN 1803-6015.
NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK