Sborník ze 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2010)

Národní úložiště šedé literatury - třetí rok řešení

Petra Pejšová, Národní technická knihovna

Šedá literatura a role Knihovny AV ČR

Jana Doleželová, Zdeňka Chmelařová, Kateřina Durecová, Knihovna Akademie věd ČR

Šedá literatura na Univerzitě Karlově

Andrea Fojtů, Univerzita Karlova v Praze

Šedá literatura z pohledu archiváře

Zora Machková, Národní archív

Stav a zámery v zhromažďovaní a sprístupňovaní sivej literatúry v CVTI SR

Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR

Tvorba odborné publikace

Iveta Fürstová, Národní technická knihovna

Právní aspekty licence Creative Commons v prostředí českého práva

Jaromír Šavelka a Michal Koščík, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta - Ústav práva a technologií

Systém CDS Invenio

Jerome Caffaro, CERN Švýcarsko

CDS Invenio, softwarové řešení pro NUŠL

Tomáš Müller, Národní technická knihovna

Implementace systému CDS Invenio na VŠE v Praze

Václav Šubrta, Vysoká škola ekonomická v Praze

Centrální vyhledávací rozhraní NUŠL v systému FAST

Pavel Kocourek, INCAD


Evaluace semináře

Webová stránka semináře

Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2010 : 3. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 8. 12. 2010 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2010 [cit. 2011-02-04]. Dostupný z WWW: </konference/sbornik-2010/>. ISSN 1803-6015.
NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK