Sborník z 1. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2008)

Projekt NUŠL a další projekty v ČR Petra Pejšová, Státní technická knihovna

Abstrakt
Prezentace
Plný text
Fotografie

Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová, Státní technická knihovna

Abstrakt
Prezentace
Plný text
Fotografie

PDF a ISO standardy pro dlouhodobé archivování Vladimír Střálka, zástupce firmy Adobe Systems s.r.o.

Abstrakt
Prezentace
Příklady
Fotografie

Standardizace otevřených archivů: popis a výměna agregovaných webových zdrojů prostřednictvím OAI-ORE
Petr Novák, Ústav informačních studií a knihovnictví

Abstrakt
Prezentace
Plný text
Fotografie

Creative Commons a šedá literatura
Lukáš Gruber, Národní knihovna České republiky

Abstrakt
Prezentace
Plný text
Fotografie

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucnosti Ladislav Cubr, Marek Melichar, Jan Hutař Národní knihovna České republiky

Abstrakt
Prezentace
Plný text
Fotografie


Evaluace semináře

Webová stránka semináře

Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008: 1. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 8. 10. 2008 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2008 [cit. 2011-02-04]. Dostupný z WWW: <https://nusl.techlib.cz/konference/sbornik-2008/>. ISSN 1803-6015.
NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK