Program konference

12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

17. října 2019, Ballingův sál, Národní technická knihovna

Program_2019.pdf Pokud se PDF nezobrazí, vyzkoušejte jiný prohlížeč, např. Firefox).

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9.30 – 9:45 Zahájení konference

9:45 – 11:30 Dopolední blok

Výzva začlenění šedé literatury do vědecké publikační platformy
Alistair Reece, GeoScienceWorld

Proces digitální transformace a odborníci na šedou literaturu
Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)

Šedá literatura a Národní archiv
Karolína Šimůnková, Miroslav Kunt; Národní archiv

abART, NK, VIAF a zemětřesení
Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění

11:30 – 12:30 Přestávka na oběd

12:30 – 14:15 Odpolední blok

Integrace Univerzitního repozitáře na TUL: Jak na to?
Jitka Vencláková, Markéta Trykarová; Technická univerzita v Liberci

Měření hodnoty otevřených vysokoškolských závěrečných prací v alžírských digitálních repozitářích: hodnotící studie
Khaled Mettai, Behdja Boumarafi; University of Constantine 2

Zviditelnění šedé literatury v alžírských institucionálních repozitářích
Babori Ahcene, Aknouche Nabil; Abdelhamid Mehri University of Constantine 2

LINDAT/CLARIN FAIR repository for language data
Pavel Straňák, Ondřej Košarko, Jozef Mišutka; Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

14:15 – 14:45 Přestávka na kávu

14:45 – 16:45 Závěrečný blok

Open Science Monitor a šedá literatura
Joachim Schöpfel, University of Lille – GERiiCO laboratory Hélène Prost, CNRS, GERiiCO laboratory

Dopad směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na činnost knihoven a repozitářů
Matěj Myška, Masarykova univerzita

Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů
Jakub Míšek, Masarykova univerzita

Výjimky pro instituce kulturního dědictví dle směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Michal Koščík, Masarykova univerzita

Závěrečné slovo


Změna programu vyhrazena.

Přejít nahoru