Programme Committee – 7th Conference

PhDr. Eva Bratková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Radka Římanová, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Iveta Rosolová, Univerzita Karlova v Praze

Ing. Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd

Ing. Jan Mach, Vysoká škola ekonomická

PhDr. Petra Pejšová, Národní technická knihovna

Mgr. Hana Vyčítalová, Národní technická knihovna

Scroll to Top