Časté otázky

Pro uživatele

Co můžu najít v NUŠL a proč hledat právě tam?

V NUŠL najdete informace o veřejně dostupných dokumentech z různých oblastí vědy, výzkumu, vzdělávání i kultury, které zároveň typově spadají do tzv. šedé literatury. Konkrétně jde například o vysokoškolské kvalifikační práce, výzkumné zprávy, konferenční příspěvky, analýzy, metodické materiály a podobně. Tyto dokumenty jsou často informačně hodnotné, ale nejedná se o publikace klasických nakladatelství a vydavatelství, takže je nenajdete na pultech knihkupectví a často ani v knihovnách.

NUŠL shromažďuje informace o těchto dokumentech na jedno místo a uživatel již nemusí prohledávat desítky webových stránek, katalogů a repozitářů konkrétních organizací. Oproti klasickým webovým vyhledávačům má tu výhodu, že se zaměřuje pouze na kvalitní a prověřené zdroje informací - místo milionu výsledků prohledávání webu tak sice dostanete třeba jen pár desítek odkazů na dokumenty, ale ty budou skutečně informačně hodnotné a zaštítěné důvěryhodnou institucí.

Kdo může používat NUŠL a je to zdarma?

Jedním z hlavních principů NUŠL je otevřenost, vyhledávat v něm tedy může skutečně každý, a to zdarma, bez omezení a bez registrace.

Jak můžu vyhledávat v NUŠL?

Vyhledávání v šedé literatuře najdete na adrese www.nusl.cz, kde stačí do vyhledávacího pole v horní části stránky zadat hledaný výraz. Záznamy je také možné třídit podle různých kritérií. Pro komplikovanější vyhledávání se vám může hodit nápověda.Pro (potenciální) spolupracovníky

Co přinese spolupráce institucím a autorům?

Spolupráce s NUŠL přináší zvýšení viditelnosti (a tedy i možné citovanosti) jak vkládaných publikací, tak i institucí a autorů samotných. NUŠL spolupracuje i s několika mezinárodními databázemi a díky tomu jsou spolupracující instituce a jejich publikace skrze NUŠL propagovány i za hranicí České republiky.

Co je možné do NUŠL vkládat?

Do NUŠL lze vkládat tzv. šedou literaturu z oblastí vědy, výzkumu, vzdělávání a kultury, která pochází z České republiky. Podrobnější informace najdete na stránce věnované typologii dokumentů NUŠL.

Jak je možné navázat spolupráci?

Abyste mohli začít přidávat metadata či dokumenty do NUŠL, je třeba uzavřít licenční smlouvu, ve které je vymezeno, jaká data od vás bude NUŠL přebírat a jakým způsobem s nimi může dál nakládat, a dále domluvit se na způsobu předávání záznamů. Existuje několik základních variant spolupráce, které je vždy možné doladit podle konkrétních potřeb instituce.

Jakým způsobem se předávají data do NUŠL?

Záznamy, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání na nusl.cz, musí být vždy uloženy v digitálním repozitáři. Pokud partnerská instituce takový repozitář sama provozuje, zdrojová data jsou obvykle přebírána zcela automaticky přímo z něj. Jestliže instituce vlastní repozitář nemá, můžeme pro ni vytvořit sbírku v Digitálním repozitáři NUŠL, do kterého pak pověřený pracovník z instituce vkládá dokumenty. Další informace najdete opět na stránce s přehledem variant spolupráce.

Máme vlastní repozitář, ale metadata jsou uložena v jiném formátu nebo v jiných polích, než jaké používá NUŠL. Bude to problém?

Nikoliv. Pro předávání dat do NUŠL nezáleží na tom, jaký metadatový formát partnerská instituce používá. Důležitá je pouze schopnost zdrojového repozitáře poskytovat metadata prostřednictvím protokolu OAI-PMH, případně možnost dávkových exportů vybraných dat v jakémkoliv strojově čitelném formátu. O jejich převod do formátu používaného v NUŠL se již postaráme.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK