Výzva k přihlášení odborných příspěvků

Rádi bychom vyzvali všechny zájemce k přihlášení odborných příspěvků na letošní ročník konference.

Příspěvek na konferenci obnáší:

  • přednášku na konferenci 20 minut + 5 - 10 minut na dotazy, ukázky, diskusi
  • dodanou prezentaci v češtině
  • dodanou prezentaci v angličtině
  • příspěvek do sborníku v češtině nebo v angličtině (podle jazykové úrovně autora, výběr jazykové varianty je na dohodě s pořadatelem)
       více informací v přiložených instrukcích

Téma příspěvku by mělo spadat do jednoho z následujících témat:

  • Zpřístupňování šedé literatury – příležitosti a překážky
  • Strategie archivace výzkumných publikací a dat
  • Šedá literatura a co s ní – vyhledávání, využívání, citování, propagace
  • Legislativa a otevřený přístup
  • Digitální repozitáře a jejich služby

Odborné příspěvky musí být nekomerční a podány prostřednictvím tohoto on-line formuláře.

Návrhy na příspěvky je možné podávat do 23. května 2017.

Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku nejpozději do 16. června 2017. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek bez udání důvodu.
Všechny příspěvky a prezentace budou publikovány pod licencemi Creative Commons.
Příspěvky do sborníku budou recenzovány a následně publikovány v online sborníku a budou vloženy do Institucionálního digitálního repozitáře Národní technické knihovny. Stejně jako v loňském roce se plánujeme recenzované příspěvky z konference publikovat v časopise The Grey Journal, který je indexován Scopusem.
Podrobné instrukce k přípravě příspěvku najdete v těchto instrukcích.

On-line formulář pro podání návrhu příspěvku


Kontakt:
Mgr. Hana Vyčítalová
hana.vycitalova@techlib.cz
Tel. +420 232 002 537

Zpět na stránku konference


NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK