Sborníky

Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings

Sborník z Konference o šedé literatuře a repozitářích

Citace seriálu:

Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings [online]. Prague: National Library of Technology, 2014- [cit. 2014-12-15]. Available from: http://nusl.techlib.cz/konference/sborniky/. ISSN 2336-5021.

ISSN 2336-5021

Sborníky:

Proceedings 2014 (PDF format) (všechny materiály z konference)

Proceedings 2015 (PDF format) (všechny materiály z konference

Proceedings 2016 (PDF format) (všechny materiály z konference)

Proceedings 2017 (PDF formát) (všechny materiály z konference)


Sborníky ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

ISSN 1803-6015

Citace seriálu:

Seminář ke zpřístupňování šedé literatury [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2008- [cit. 2011-02-07]. Dostupný z WWW: http://nusl.techlib.cz/konference/sborniky/. ISSN 1803-6015.

Sborníky:

Sborník 2008

Sborník 2009

Sborník 2010

Sborník 2011

Sborník 2012

Sborník 2013


Texty ze sborníků jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK