Materiály z 8. ročníku konference o šedé literatuře a repozitářích

INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie
Dobrica Savić, International Atomic Energy Agency (IAEA)
Workflow pro propojování výzkumných dat a šedé literatury v repozitáři
Johanna Vompras, Jochen Schirrwagen, Bielefeld University Library
OA k vědeckým publikacím a výzkumným datům v Horizontu 2020
Jana Kratěnová, Technologické centrum AV ČR
Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu
Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií
Cesta od institucionálního repozitáře k bázi znalostí – případová studie
Weronika Kubrak, Main Library of Warsaw University of Technology
Role akademické knihovny v šíření šedé literatury – případová studie: Adam Mickiewicz University Repository
Małgorzata Rychlik, Poznań University Library
10 let s šedou literaturou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Lukáš Budínský, Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Doporučené rozdělení odpovědnosti za správu repositáře mezi zaměstnance a zaměstnavatele
Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Co dělat, aby byla data v doktorských disertacích znovu využitelná pro výzkum?
Joachim Schöpfel, University of Lille, GERiiCOLaboratory
Hélène Prost, CNRS; Cécile Malleret, University of Lille, Academic Library
Problematika zveřejňování různorodých vědeckých výstupů v repositářích šedé literatury z pohledu biomedicínského inženýrství
Pavla Francová, Stephanie Krueger, Národní technická knihovna
Parlamentní institut
Stanislav Caletka, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Evaluace konference

Webová stránka konference

Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK