Materiály ze 7. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích

Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřické knihovně
Jiří Drozda, Veronika Synková, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Šedá literatura ve fondech Národní lékařské knihovny
Michal Záviška, Národní lékařská knihovna
Repozitář a webový portál GreyGuide: Odpověď GreyNet na Deklaraci z Pisy
Dominic Farace, Greynet, Nizozemsko
Zpřístupňování výzkumných dat, publikací a aktuálních informací z výzkumu prostřednictvím DANS
Elly Dijk, Peter Doorn, DANS, Nizozemsko
Přidružené publikace v zemích Visegrádské čtyřky
Edith Görögh, University of Debrecen
Jolanta Stepniak, Edyta Kedzierska, Natallia Kavalchuk, Warsaw University of Technology
Jozef Dzivak, Slovak Univerzity of Technology, Chemical Library
Petra Pejšová, Hana Vyčítalová, Národní technická knihovna
Anonymizace a ochrana osobních údajů v digitálních repozitářích
Michal Koščík, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií
Licence Creative Commons 4.0
Matěj Myška, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Ústav práva a technologií
Užití veřejných licencí ke zpřístupnění databáze metadat
Michal Reinöhl, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Dynamické zobrazování výsledků nejen z oblasti šedé literatury
Pavel Kocourek, INCAD s.r.o.

Evaluace konference

Webová stránka konference


Všechny materiály jsou zveřejněny pod veřejnou licencí Creative Commons: CC-BY-SA-4.0.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK