Sborník z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2012)

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012
CRIStin: Current Research Information System In Norway
Šedá literatura na Mendelově univerzitě v Brně
Věra Svobodová, Vladimíra Perlová, Mendelova univerzita v Brně
Majetková práva na výsledky z výzkumu a možnosti jejich zpřístupnění veřejnosti
Jaromír Šavelka, Radim Polčák, PF MU Brno
Panel expertů: Zpřístupnění výsledků vědy a výzkumu
Účastníci panelu:
Stanislava Hronová, Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Petr Ráb, Akademie věd ČR
Aleš Kroupa, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Radim Polčák, PF MU Brno
Nové funkce a technologie v budoucích verzích Invenia
Jiří Kunčar, CERN, Švýcarsko
Systém Invenio v rámci NUŠL - verze 1.0 a další novinky
Novinky v Centrálním rozhraní NUŠL
Lucie Pavlová, INCAD

Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace:
Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2012 : 5. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 23. 10. 2012 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2012 [cit. 2012-10-24]. Dostupný z WWW: http://nusl.techlib.cz/konference/sbornik-2012/. ISSN 1803-6015.

Webová stránka semináře

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK