Sborník ze 4. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury (2011)

Národní úložiště šedé literatury - pilotní realizace
Další využití šedé literatury - propojení výsledků výzkumu a publikací v plném znění
Dominic Farace, GreyNet
CDS Invenio pro Národní úložiště šedé literatury - přechod na verzi 1.0rc0
OpenGrey - jak funguje a jak se používá
Christiane Stock, INIST
Panel expertů: Zveřejňování šedé literatury - dostupnost, transparentnost, budoucnost
Účastníci panelu:
Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna
Václava Horčáková, Historický ústav AV ČR,v.v.i.
Průzkum spokojenosti se spoluprácí s NUŠL
Jaké podmínky musí splňovat autorské dílo, aby mohlo být vloženo do veřejně přístupného repozitáře?
Repozitar.cz - centrální repozitář publikačních výsledků jako součást systému na odhalování plagiátů
CERIF - úvod ke společnému evropskému formátu pro informace o výzkumu
Jan Dvořák, InfoScience
Centrální rozhraní NUŠL v systému FAST Search
Pavel Kocourek, INCAD
Evaluace semináře
Webová stránka semináře

Texty ze sborníku jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Citace: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 : 4. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury, 25. 10. 2011 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2011 [cit. 2011-10-04]. Dostupný z WWW: <http://nusl.techlib.cz/konference/sbornik-2011/>. ISSN 1803-6015.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK