Výzva k přihlášení odborných příspěvků

Rádi bychom vyzvali všechny zájemce k přihlášení odborných příspěvků na letošní ročník konference.

Příspěvek na konferenci obnáší:

  • přednášku na konferenci 20 minut + 5 - 10 minut na dotazy, ukázky, diskusi
  • dodanou prezentaci v češtině
  • dodanou prezentaci v angličtině
  • příspěvek do sborníku v češtině nebo v angličtině (podle jazykové úrovně autora, výběr jazykové varianty je na dohodě s pořadatelem)

Více informací v přiložených instrukcích

Téma příspěvku musí být nekomerční, musí vycházet ze zaměření konference na problematiku šedé literatury a spadat do jednoho z následujících témat:

  • Nové typy šedé literatury – videa, blogy, datasety a jiné
  • Politika otevřeného přístupu a řešení právních problémů
  • Digitální repozitáře – metadata, archivace, sdílení a výměna dat, evaluace, rozšířené nástroje
  • Management výzkumných dat a data management plans (DMP)
  • Vliv ochrany osobních údajů (GDPR) na práci s šedou literaturou a výzkumnými výstupy
  • Jiné

Formulář pro přihlášení příspěvku

Návrhy na příspěvky je možné podávat do 21. května 2018.

Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku nejpozději do 15. června 2018. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek bez udání důvodu.
Všechny příspěvky a prezentace budou publikovány pod licencemi Creative Commons.
Příspěvky do sborníku budou recenzovány a následně publikovány v online sborníku a budou vloženy do Institucionálního digitálního repozitáře Národní technické knihovny.

Kontakt:
Mgr. Hana Vyčítalová
hana.vycitalova@techlib.cz
Tel. +420 232 002 537

Zpět na stránku konference

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK