Výzva k přihlášení odborných příspěvků

Rádi bychom vyzvali všechny zájemce k přihlášení odborných příspěvků na letošní ročník konference.

Téma příspěvku musí být nekomerční, musí vycházet ze zaměření konference na problematiku šedé literatury a spadat do jednoho z následujících témat:

 • Nástroje pro repozitáře šedé literatury a výzkumných dat (vývoj nástrojů, repozitáře nové generace)
 • Autorskoprávní ochrana děl, volné užití a veřejné licence
 • Otevřený přístup a šíření šedé literatury
 • Kurátorství dat a FAIR principy v praxi
 • Podpora vědy a výzkumu v oblasti šedé literatury (data stewardship, DMP, transfer znalostí)
 • Jiné

Návrhy na příspěvky lze podávat do 19. května 2019 přes on-line formulář.

Pro přihlášení příspěvku je potřeba uvést do formuláře následující údaje:

 • Název příspěvku cz + en
 • Abstrakt v cz + en o rozsahu 350 – 550 znaků
 • Autory a jejich afiliaci
 • Kontaktní údaje

Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku nejpozději do 15. června 2019. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek bez udání důvodu.

Přednášející na konferenci musí také dodat:

 • prezentaci v českém a anglickém jazyce
 • příspěvek v českém nebo anglickém jazyce do sborníku (podle jazykové úrovně autora, výběr je na dohodě s organizátory akce).

Všechny příspěvky a prezentace budou publikovány pod licencemi Creative Commons. Příspěvky do sborníku budou recenzovány a následně publikovány v online sborníku a budou vloženy do Institucionálního digitálního repozitáře Národní technické knihovny. Stejně jako v loňském roce plánujeme recenzované příspěvky z konference publikovat v časopise The Grey Journal, který je indexován Scopusem.

Podrobné instrukce k přípravě příspěvku najdete v přiloženém dokumentu.

Kontakt:

Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz

Petra Černohlávková petra.cernohlavkova@techlib.cz

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK