Technické řešení NUŠL sestává ze dvou základních kamenů: digitální repozitář a centrální vyhledávací rozhraní. Zatímco digitální repozitář je od počátku provozován v open source systému Invenio vytvořeném ve švýcarském CERNu, vyhledávací rozhraní bylo postaveno na systému FAST ESP společnosti Microsoft (v době prvního nákupu licence byla vlastníkem ještě původní firma FAST).
Licence na užívání systému FAST vyprší letos na podzim, a proto byly hledány možnosti řešení. Vzhledem k nákladům na pořizování licence na FAST a skutečnost, že kvůli současné obchodní politice Microsoftu by ani nebylo možné zakoupit FAST samostatně, ale pouze jako součást produktu Sharepoint, bylo rozhodnuto o přechodu na open source systém. Ze zvažovaných řešení byl nakonec vybrán systém Elasticsearch.
K přechodu mezi systémy došlo v minulém týdnu, ale uživatelé by tuto změnu neměli zaznamenat, jelikož uživatelské rozhraní Centrálního vyhledávacího rozhraní zůstalo ve stejné podobě a ke změnám docházelo pouze v pozadí.

Next Post Previous Post

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK