Archiv aktualit 2012

31. prosinec 2012

 • Nové spolupracující instituce

V listopadu se do partnerské sítě NUŠL připojily další nové instituce - Moravská zemská knihovna, Parlamentní institut, Chmelařský institut, Vysoká škola finanční a správní a Muzeum Brněnska.

 • Nové přírůstky v NUŠL

Novou spolupracující institucí se stala Česká zemědělská univerzita, záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací si můžete prohlédnout v Centrálním rohraní NUŠL v kategorii Školství.

 • Sborník z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury máme za sebou, seminář navštívilo 136 účastníků. Sborník ze semináře, obsahující prezenatace v češtině a angličtině a plné texty příspěvků, je dostupný zde. Videa z jednotlivých přednášek budou brzy dostupná v repozitáři NUŠL, o jejich zpřístupnění budeme informovat.

 • Nové spolupracující instituce

Do partnerské sítě NUŠL se nedávno nově zapojily dvě instituce - Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky a Ministerstvo spravedlnosti. Významně se také rozšířila sbírka dokumentů v kolekci České národní banky. Vyhledávat můžete zde.

 • Dokumenty v NUŠL jsou nyní přímo dostupné také uživatelům mezinárodní databáze BASE.

Tato databáze, spravovaná univerzitní knihovnou v Bielefeldu shromažďuje otevřené zdroje především z akademické sféry, patří mezi největší na světě (v současnosti nabízí přístup k více než 36 milionům dokumentů). Více informací o BASE najdete zde, vyhledávání je k dispozici zde.

Jedná se o velmi široce podporovaný formát, bibliografická data lze následně importovat do mnoha citačních manažerů, např. Zotero, Endnote (včetně online verze Endnote Web), Mendeley, RefWorks a dalších. Uživatelé Zotera mají možnost přidat záznam z repozitáře do své databáze také obvyklým způsobem - jedním kliknutím na ikonku v adresním řádku. Pokud službu Zotero ještě neznáte, základní informace najdete zde.

 • Registrace na 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

23. října 2012 se v Národní technické knihovně uskuteční 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Registrace je možná od 10. září do 22. října. Registrační formulář najdete zde. K dispozici je i podrobný [program](http://repozitar.techlib.cz/record/698/files/idr-698_1.pdf). Těšit se můžete na příspěvky českých i zahraničních přednášejících, v programu je zařazena i panelová diskuse expertů. Více o semináři se dozvíte na našich stránkách v sekci Semináře.

 • Prezentace o databázi NUŠL na 36. semináři knihovníků AMG ČR

4. - 6. září 2012 se uskuteční ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků AMG ČR, na kterém bude představeno Národní úložiště šedé literatury a možnosti spolepráce s NUŠL. Prezentace "Národní úložiště šedé literatury a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie" zazní v rámci odpoledního programu 4. září. Podrobný program je dostupný zde.

 • Další univerzity spolupracují s NUŠL

Nově jsou v Centrálním rozhraní NUŠL dostupné záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací z Technické univerzity v Liberci a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vyhledávat můžete zde.

 • Lokální instalace Invenia - verze 1.0.1

Zcela nově je připravená ke stažení lokální instalace systému Invenio - verze 1.0.1. Instalační skript a informace o lokální instalaci jsou k dispozici zde.

 • Nové spolupracující instituce

Nově v NUŠL najdete záznamy šedé literatury z Ministerstva životního prostředí, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Literární akademie. V blízké době se objeví i další záznamy z institucí, které v poslední době uzavřely spolupráci s NUŠL - Ministerstvo obrany a tyto soukromé vysoké školy: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Prague College a Architectural Institute in Prague.

 • Nové přírůstky v NUŠL

Nově v NUŠL najdete záznamy grantových zpráv Národní lékařské knihovny a záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Prohlédnout si je můžete v Centrálním rohraní NUŠL.

 • Workshop Grey Literature and Information Ethics

GreyNet a společnost InfoEthics UK pořádají 6. září 2012 v Oxfordu workshop s názvem Grey Literature and Information Ethics. Workshop bude zaměřený na jednak na šedou literaturu, jednak na vyjasnění principů informační etiky a jejího vlivu na práci s šedou literaturou. Více v GreyNet Newsletter.

 • NUŠL a OpenSearch

Hledání v Digitálním repozitáři NUŠL je nyní o něco jednodušší díky OpenSearch - vyhledávání z adresního řádku vašeho prohlížeče! Stačí si ve Firefoxu přidat http://invenio.nusl.cz/ do nabídky vyhledávačů nebo v Google Chrome napsat prvních pár písmen + TAB a hledáte!

 • Předběžný program Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2012

V sekci Semináře je nově vystaven předběžný program 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, který se bude konat 23. 10. 2012 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze. Více informací o semináři a pogramu zde.

 • GreyWorks 2012

31. srpna 2012 se uskuteční v Národní knihovně Nizozemska v Hágu 4. ročník letního workshopu k šedé literatuře. GreyWorks 2012 jsou zaměřeny na informační profesionály a odborníky z oblasti politiky rozvoje, řízení sbírek, produkce, vydávání, výzkumu a vzdělávání v šedé literatuře. Workshop se bude věnovat současným výzkumným iniciativám a přehodnotí stávající strategie. Více informací a přihlášku naleznete zde.

 • Workshop k šedé literatuře na konfernci LIDA 2012

18. - 22. června 2012 se uskuteční v chorvatském Zadaru již 12. ročník konference LIDA 2012, která je věnovaná knihovnám v digitálním světě. Na konferenci proběhne workshop na téma šedé literatury "Grey Literature from hidden to visible" a bude prezentován poster, který představí první verzi slovníku typů šedé literatury "A linked-data vocabulary of grey literature document types: Version 1.0". Deatilní program je dostupný zde.

 • The Grey Journal

V letním vydání časopisu The Grey Journal vychází článek Audit DRAMBORA for trustworthy repositories: A Study Dealing with the Digital Repository of Grey Literature.

Otevřená registrace na 14. ročník mezinárodní konference o šedé litertauře (GL14 - Fourteenth International Conference on Grey Literature). Letošní ročník je zaměřený na inovace prostřednictvím šedé literatury a bude se konat 29. - 30. listopadu 2012 v National Research Council, CNR v Římě.

 • Prezentace OpenGrey na konferenci INFORUM 2012

22. - 24. května 2012 proběhne již 18. ročník konference INFORUM 2012 o profesionálních informačních zdrojích. Prezentace evropské databáze OpenGreya její spolupráce s NUŠL bude prezentována v sekci Přístup k informacím: Otevřeno. Deatilní program je dostupný zde.

 • Novou spolupracující institucí NUŠL je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Novou spolupracující institucí je Výzkumný ústav potravinářský, který bude využívat 4.variantu spolupráce a vkládat šedou literaturu do Digitálního repozitáře NUŠL.

 • Prezentace o databázi NUŠL na semináři Elektronické služby knihoven II

24. a 25. dubna 2012 se uskuteční v Technologickém inovačním centru ve Zlíně seminář Elektronické služby knihoven II, na kterém budou představeny trendy a možnosti v poskytování elktronických služeb knihoven. Seminář pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše a Moravská zemská knihovna. Prezentace o databázi NUŠL "Národní úložiště šedé literatury – zdroj pro vyhledávání obtížně dostupných dokumentů" zazní v rámci odpoledního programu 24. dubna. Podrobný program je dostupný zde.

 • Prezentace o databázi NUŠL na odborném semináři České databáze (nejen v knihovnách)

17. dubna 2012 se uskuteční ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové odborný seminář České databáze (nejen v knihovnách), na kterém budou představeny české databáze budované v knihovnách a dalších institucích. Prezentace o databázi NUŠL "Vyhledávání v české šedé literautře" zazní v rámci odpoledního programu v sekci Databáze odborných a vysokoškolských knihoven. Podrobný program je dostupný zde.

 • Prezentace OpenGrey na konferenci Digitálná knižnica 2012

16. - 18. dubna 2012 proběhne již šestý ročník konference Digitálná knižnica 2012 se zaměřením na ukládání a zpřístupnění vědeckého a vzdělávacího digitálního obsahu. Prezentace evropské databáze OpenGreya její spolupráce s NUŠL bude prezentována v sekci Aktuální trendy v budování digitálnych knižníc. Deatilní program je dostupný zde.

 • Nový vzhled digitálního repozitáře NUŠL

Od velikonoc 2012 má digitální repozitář NUŠL nový vzhled. Věříme, že přispěje k příjemné a efektivní práci s šedou literaturou. Podívejte se sami http://invenio.nusl.cz.

 • České vysoké učení technické v Praze v Centrálním rozhraní NUŠL

Od března 2012 jsou uživatelům v Centrálním rozhraní NUŠL k dispozici data o vysokoškolských kvalifikačních pracích z Českého vysokého učení technického v Praze . Podívejte se přímo do Centrálního rozhraní NUŠL.

 • Novou spolupracující institucí NUŠL je Mendelova univerzita v Brně

Od 27. 2. 2012 je možné v NUŠL vyhledávat ve více jak deseti tisících záznamů Mendelovy univerzity v Brně.

V rámci projektu NUŠL vznikla certifikovaná metodika, která popisuje postup zpracování, dlouhodobého uchování a zpřístupňování šedé literatury v České republice. Metodika poskytuje postupy a legislativní rámec pro budování lokálních digitálních repozitářů tak, aby zajistili dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dat a aby jejich repozitáře splňovaly standardy potřebné pro národní i mezinárodní integraci.

 • Možnost exportu do EndNote v Digitálním repozitáři NUŠL

Nově je v CDS Inveniu možné exportovat bibliografické údaje do citačního manageru EndNote, který umožňuje správu citací a elektronických dokumentů. Více informací o EndNote naleznete zde.

Do 12. dubna 2012 je možné podávat příspěvky na 14. ročník mezinárodní konference o šedé litertauře (GL14 - Fourteenth International Conference on Grey Literature), která se bude konat 29. - 30. listopadu 2012 v National Research Council, CNR v Římě.

 • NUŠL součástí Ranking Web of World Repositories

Dvakrát ročně Cybermetrics Lab vytváří celosvětový žebříček hodnocení repozitářů Ranking Web of World Repositories. V lednovém hodnocení 2012 je mezi hodnocenými Top Portalszahrnuto poprvé Národní úložiště šedé literatury.

 • Změna koordinátora partnerské sítě NUŠL

Od 1. 2. 2012 je novou koordinátorkou partnerské sitě NUŠL Mgr. Hana Vyčítalová (kontaktní údaje: hana.vycitalova@techlib.cz a tel. 232 002 537).

 • Školení v systému CDS Invenio pro partnerské instituce

16. 1. 2012 se ve školícím centru Národní technické knihovny uskuteční školení v systému CDS Invenio, které je učeno pro nové partnerské instituce. Více informací zde.

 • Změna správce systému Digitálního repozitáře NUŠL

6. 1. 2012 Novým správcem Digitálního repozitáře NUŠL v systému CDS Invenio v NTK je Bc. Anna Motejlková.

Next Post Previous Post

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK